ข่าวประชาสัมพันธ์
  สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.จันทรเกษมศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [20 พ.ย. 57]
  หัวใจสำคัญจากการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ - การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขในการทำงาน [17 พ.ย. 57]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศ [31 ต.ค. 57]
  ขอเชิญคณะ-หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Q-Program [22 ต.ค. 57]
  มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [3 ก.ย. 57]
  ม.ขอนแก่นรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 [29 ส.ค. 57]
  สกอ. ร่วมกับ มข. จัดสัมนาประกันคุณภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน [15 ส.ค. 57]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx [1 ก.ค. 57]
  ปฐมนิเทศผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 [27 มิ.ย. 57]
  สนง.ประเมินฯ จัดสัมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ [24 มิ.ย. 57]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรม Fresh Assessor ปี 4 [20 มิ.ย. 57]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม CHE QA Online ให้กับคณะ [19 พ.ค. 57]
  มอ.วิทยาเขตตรังศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [6 พ.ค. 57]
  สกอ.แจ้งปรับการส่งรายงานการประเมินตนเองใหม่รับ AEC [1 พ.ค. 57]
  มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [30 เม.ย. 57]
  ม.ธรรมศาสตร์ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [31 มี.ค. 57]
  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [14 มี.ค. 57]
  ม.ขอนแก่นจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [14 มี.ค. 57]
  สนง.ประเมินฯ ลงพื้นที่ Coaching IQA คณะนิติศาสตร์ [25 ก.พ. 57]
  ม.ขอนแก่นจัดพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 [12 ก.พ. 57]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ [5 ก.พ. 57]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx ปี 2013-2014 [31 ม.ค. 57]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธุรการ [30 ม.ค. 57]
  ม.ราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [25 ธ.ค. 56]
  ขอเชิญคณะ-หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Good Practices [20 พ.ย. 56]
  สำนักงานประเมินฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555 [8 ต.ค. 56]
  ม.ราชภัฏนครสวรรค์ดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [10 ก.ย. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมการกรอกข้อมูลโปรแกรม CHE QA Online ให้คณะ [14 มิ.ย. 56]
  ม.อุบลราชธานีศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [31 พ.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดสัมนาผู้ตรวจประเมิน EdPEx [23 พ.ค. 56]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712