เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤศจิกายน 2560
»
อา พฤ
    1 2 3 4
5 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมโครงการอบรม [15 ก.พ. 56 : อ่าน 2,795]
  ทีมที่ปรึกษา 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่นลงพื้นที่ ม.นครพนม รอบ 2 [23 พ.ค. 55 : อ่าน 1,620]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต [5 เม.ย. 55 : อ่าน 1,847]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร [9 มี.ค. 55 : อ่าน 1,914]
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการ สกอ. สัญจรที่ขอนแก่น [22 ก.พ. 55 : อ่าน 1,778]
  ทีม 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่าย วิทยาลัยสันตพล [16 ก.พ. 55 : อ่าน 1,610]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี [8 ก.พ. 55 : อ่าน 1,667]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 1,861]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 ม.นครพนม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 1,944]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [12 ม.ค. 55 : อ่าน 1,804]
  ม.ขอนแก่นจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สถาบันสถานศึกษาเครือข่าย โครงการ 1 ช่วย 9 [6 ธ.ค. 54 : อ่าน 1,859]
  กิจกรรมโครงการ 1 ช่วย 9 [31 ต.ค. 54 : อ่าน 2,057]
  หนังสือรับรองประสบการณ์ (หลักสูตร สกอ.) [30 พ.ค. 54 : อ่าน 2,603]
  กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 2 รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2554 [25 พ.ค. 54 : อ่าน 2,356]
  กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 2 รุ่นที่ 4 วันที่ 20-22 เมษายน 2554 [20 เม.ย. 54 : อ่าน 2,110]
  กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 2 รุ่นที่ 3 วันที่ 29-31 มีนาคม 2554 [29 มี.ค. 54 : อ่าน 2,363]
  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นวันที่ 23-25 กพ. 2554 [27 ก.พ. 54 : อ่าน 2,559]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554 [25 ก.พ. 54 : อ่าน 2,060]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 1 รุ่น 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 [10 ก.พ. 54 : อ่าน 2,088]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 1 รุ่น 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 [3 ก.พ. 54 : อ่าน 2,244]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 2 รุ่น 1 วันที่ 26-28 มกราคม 2554 [28 ม.ค. 54 : อ่าน 2,280]
  หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 1-2 เปิดเพิ่มเติม (ด่วน) [14 ม.ค. 54 : อ่าน 2,849]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 1 รุ่น 2 [13 ม.ค. 54 : อ่าน 1,564]
  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 1-2 [10 ม.ค. 54 : อ่าน 2,312]
  ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน สกอ. หลักสูตร 1 รุ่น 1 [9 ธ.ค. 53 : อ่าน 1,779]
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร 1 วัน [29 พ.ย. 53 : อ่าน 2,611]
  แบบกรอกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สกอ. [23 พ.ย. 53 : อ่าน 2,062]
  แบบตอบรับการฝึกอบรม [23 พ.ย. 53 : อ่าน 1,809]
  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน สกอ. [11 พ.ย. 53 : อ่าน 6,008]
  ภาพกิจกรรมและเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 [11 พ.ย. 53 : อ่าน 1,711]
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 [3 พ.ย. 53 : อ่าน 4,217]
  การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 [28 ต.ค. 53 : อ่าน 1,725]
  การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 [1 ก.พ. 53 : อ่าน 2,226]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน