เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤศจิกายน 2560
»
อา พฤ
    1 2 3 4
5 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 เกร็ดความรู้
  คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง [26 ต.ค. 60 : อ่าน 6]
  คู่มือการเขียนโครงการ [27 ก.ย. 60 : อ่าน 27]
  เอกสารประกอบการอบรม Tool หมวด 2new [4 พ.ค. 60 : อ่าน 45]
  เอกสารประกอบการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรnew [4 พ.ค. 60 : อ่าน 48]
  LEAN Tools 2/2 [6 ก.พ. 57 : อ่าน 592]
  LEAN Tools 1/2 [6 ก.พ. 57 : อ่าน 533]
  QS Asia 2013 [24 มิ.ย. 56 : อ่าน 690]
  TQA Assessment Preparation [4 พ.ค. 56 : อ่าน 1,046]
  การเพิ่มผลผลิต 2 [4 พ.ค. 56 : อ่าน 869]
  การเพิ่มผลผลิต 1 [4 พ.ค. 56 : อ่าน 867]
  ผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง [4 พ.ค. 56 : อ่าน 808]
  How to improve work system [4 พ.ค. 56 : อ่าน 854]
  Kaizen สำนักวิทยบริการ [22 เม.ย. 56 : อ่าน 968]
  PMQAToolkit-7,8 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 916]
  PMQAToolkit-5,6 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 955]
  PMQAToolkit-4 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 912]
  PMQAToolkit-3 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 925]
  PMQAToolkit-2 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 1,068]
  PMQAToolkit-1 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 916]
  AUR_Supplement_2012 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 754]
  subject-rankings-methodology [18 ก.ค. 55 : อ่าน 871]
  Top Secret EdPEx Writing and Beyond [18 ก.ค. 55 : อ่าน 1,052]
  OP_EdPEx_010555 [30 เม.ย. 55 : อ่าน 894]
  TQM [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,292]
  what is six sigma [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,253]
  LEAN [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,050]
  สามชั่วโมงสำหรับหัวหน้างาน [7 เม.ย. 55 : อ่าน 929]
  Productivity230750 [7 เม.ย. 55 : อ่าน 884]
  ศูนย์คอมพ์ 150255 [7 เม.ย. 55 : อ่าน 849]
  ISO กองอาคาร [7 เม.ย. 55 : อ่าน 924]
  วินัย คือ ? [7 เม.ย. 55 : อ่าน 976]
  AUN Slide [7 เม.ย. 55 : อ่าน 965]
  Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level [27 มี.ค. 55 : อ่าน 1,198]
  U ranking for president 2011(final version) [27 มี.ค. 55 : อ่าน 905]
  Trainnig EdPEx2011 [27 มี.ค. 55 : อ่าน 985]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน