เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มกราคม 2561
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 เกร็ดความรู้
  คู่มือการทำหนังสือราชการและรายงานการประชุม [13 ธ.ค. 60 : อ่าน 7]
  คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง [26 ต.ค. 60 : อ่าน 13]
  คู่มือการเขียนโครงการ [27 ก.ย. 60 : อ่าน 40]
  เอกสารประกอบการอบรม Tool หมวด 2new [4 พ.ค. 60 : อ่าน 54]
  เอกสารประกอบการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรnew [4 พ.ค. 60 : อ่าน 51]
  LEAN Tools 2/2 [6 ก.พ. 57 : อ่าน 595]
  LEAN Tools 1/2 [6 ก.พ. 57 : อ่าน 535]
  QS Asia 2013 [24 มิ.ย. 56 : อ่าน 692]
  TQA Assessment Preparation [4 พ.ค. 56 : อ่าน 1,067]
  การเพิ่มผลผลิต 2 [4 พ.ค. 56 : อ่าน 870]
  การเพิ่มผลผลิต 1 [4 พ.ค. 56 : อ่าน 869]
  ผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง [4 พ.ค. 56 : อ่าน 813]
  How to improve work system [4 พ.ค. 56 : อ่าน 857]
  Kaizen สำนักวิทยบริการ [22 เม.ย. 56 : อ่าน 976]
  PMQAToolkit-7,8 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 922]
  PMQAToolkit-5,6 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 958]
  PMQAToolkit-4 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 914]
  PMQAToolkit-3 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 928]
  PMQAToolkit-2 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 1,071]
  PMQAToolkit-1 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 920]
  AUR_Supplement_2012 [18 ก.ค. 55 : อ่าน 757]
  subject-rankings-methodology [18 ก.ค. 55 : อ่าน 876]
  Top Secret EdPEx Writing and Beyond [18 ก.ค. 55 : อ่าน 1,059]
  OP_EdPEx_010555 [30 เม.ย. 55 : อ่าน 897]
  TQM [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,301]
  what is six sigma [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,258]
  LEAN [7 เม.ย. 55 : อ่าน 1,057]
  สามชั่วโมงสำหรับหัวหน้างาน [7 เม.ย. 55 : อ่าน 932]
  Productivity230750 [7 เม.ย. 55 : อ่าน 888]
  ศูนย์คอมพ์ 150255 [7 เม.ย. 55 : อ่าน 854]
  ISO กองอาคาร [7 เม.ย. 55 : อ่าน 929]
  วินัย คือ ? [7 เม.ย. 55 : อ่าน 980]
  AUN Slide [7 เม.ย. 55 : อ่าน 972]
  Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level [27 มี.ค. 55 : อ่าน 1,202]
  U ranking for president 2011(final version) [27 มี.ค. 55 : อ่าน 910]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน