เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ทีม 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่าย วิทยาลัยสันตพล

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ทีมที่ปรึกษาโครงการ 1 ช่วย 9 ทีม 1 นำทีมโดย ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรจาก สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ออกเดินทางลงพื้นที่ สถานศึกษาเครือข่ายตามโครงการ 1 ช่วย 9 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี โดย อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร 40 คน ร่วให้การต้อนรับ ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมพื้นที่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอรับทราบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ สมศ.รอบ 3 คำอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน และเทคนิคการจัดทีมและรับการตรวจประเมินจาก สมศ. และการทำแผนปรับปรุงระยะสั้น ซึ่งทางทีมพี่เลี้ยงจะลงพื้นที่ฝึกตรวจประเมินฯ และซ้อมตรวจเอกสารหลักฐานรายตัวชี้วัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จาก สมศ.
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712