เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ-หน่วยงาน
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน [12 ก.พ. 61 : อ่าน 157]
  กรอบตัวชี้วัดและข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [27 เม.ย. 60 : อ่าน 232]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [26 เม.ย. 60 : อ่าน 267]
  แบบฟอร์มรายงานและคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560_ระดับคณะ [27 มี.ค. 60 : อ่าน 126]
  ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [14 มี.ค. 60 : อ่าน 98]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [9 ก.พ. 60 : อ่าน 142]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ การปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน [16 มิ.ย. 59 : อ่าน 325]
  แบบฟอร์ม กรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงาน [24 มี.ค. 59 : อ่าน 363]
  ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [4 มี.ค. 59 : อ่าน 295]
  กรอบตัวชี้วัดและข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [29 มิ.ย. 58 : อ่าน 434]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน [22 มิ.ย. 58 : อ่าน 422]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการรัดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [16 เม.ย. 58 : อ่าน 336]
  กรอบตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [3 มี.ค. 58 : อ่าน 365]
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [30 ก.ค. 57 : อ่าน 604]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [11 มิ.ย. 56 : อ่าน 2,126]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [24 ต.ค. 55 : อ่าน 1,682]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [19 เม.ย. 55 : อ่าน 1,968]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [7 ธ.ค. 53 : อ่าน 2,786]
  ข่าวด่วน! ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,584]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปี 2550 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,855]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปี 2549 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 1,977]
  รายชื่อคณะ-หน่วยงานที่ส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2551 แล้ว [29 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,138]
  สรุปการส่งรายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [4 พ.ค. 52 : อ่าน 2,394]
  สรุปคะแนนการส่งรายงานประจำปี 2551 (คำรับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) [30 เม.ย. 52 : อ่าน 2,313]
  สรุปคะแนนระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [30 เม.ย. 52 : อ่าน 2,126]
  โปรแกรมกรอกข้อมูลรายงานผลคำรับรอง (ระบบ e-SAR) [30 เม.ย. 52 : อ่าน 3,793]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน