เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มกราคม 2561
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ-หน่วยงาน
  กรอบตัวชี้วัดและข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [27 เม.ย. 60 : อ่าน 153]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [26 เม.ย. 60 : อ่าน 180]
  แบบฟอร์มรายงานและคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560_ระดับคณะ [27 มี.ค. 60 : อ่าน 101]
  ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [14 มี.ค. 60 : อ่าน 77]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [9 ก.พ. 60 : อ่าน 117]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ การปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน [16 มิ.ย. 59 : อ่าน 294]
  แบบฟอร์ม กรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงาน [24 มี.ค. 59 : อ่าน 322]
  ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [4 มี.ค. 59 : อ่าน 275]
  กรอบตัวชี้วัดและข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [29 มิ.ย. 58 : อ่าน 413]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน [22 มิ.ย. 58 : อ่าน 408]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการรัดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [16 เม.ย. 58 : อ่าน 319]
  กรอบตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [3 มี.ค. 58 : อ่าน 350]
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [30 ก.ค. 57 : อ่าน 586]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [11 มิ.ย. 56 : อ่าน 2,107]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [24 ต.ค. 55 : อ่าน 1,664]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [19 เม.ย. 55 : อ่าน 1,948]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [7 ธ.ค. 53 : อ่าน 2,768]
  ข่าวด่วน! ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,566]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปี 2550 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,840]
  สรุปคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปี 2549 [30 มิ.ย. 52 : อ่าน 1,956]
  รายชื่อคณะ-หน่วยงานที่ส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2551 แล้ว [29 มิ.ย. 52 : อ่าน 2,119]
  สรุปการส่งรายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [4 พ.ค. 52 : อ่าน 2,376]
  สรุปคะแนนการส่งรายงานประจำปี 2551 (คำรับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) [30 เม.ย. 52 : อ่าน 2,290]
  สรุปคะแนนระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [30 เม.ย. 52 : อ่าน 2,112]
  โปรแกรมกรอกข้อมูลรายงานผลคำรับรอง (ระบบ e-SAR) [30 เม.ย. 52 : อ่าน 3,764]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน