เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)
  ระดับคณะ_กรอบตัวชี้วัด ปฏิทิน แบบฟอร์มลงนาม ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2561 [20 ก.พ. 61 : อ่าน 281]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงฯปีงบ2560 และยืนยันตัวชี้วัดข้อตกลงปีงบ 2561_ปฏิทินข้อตกลงฯปีงบ 2561 [14 ก.พ. 61 : อ่าน 194]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [26 เม.ย. 60 : อ่าน 451]
  แบบฟอร์มรายงานและคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560_ระดับคณะ [27 มี.ค. 60 : อ่าน 275]
  ตัวอย่างแบบประเมิน ข้อตกลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [16 ก.พ. 60 : อ่าน 357]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [10 ก.พ. 60 : อ่าน 243]
  ตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบยืนยันและปฏิทินการดำเนินงาน [3 ก.พ. 60 : อ่าน 249]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ_ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3 ก.พ. 60 : อ่าน 162]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ การปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน [28 ต.ค. 59 : อ่าน 235]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ การปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 ระดับคณะ [3 พ.ค. 59 : อ่าน 512]
  ตัวอย่างแบบประเมิน ข้อตกลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงาน [3 พ.ค. 59 : อ่าน 416]
  แบบฟอร์ม กรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงาน [11 มี.ค. 59 : อ่าน 664]
  แบบฟอร์มเจรจาข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559_กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [6 ม.ค. 59 : อ่าน 384]
  แบบฟอร์มเจรจาข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559_กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี [6 ม.ค. 59 : อ่าน 357]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน [22 มิ.ย. 58 : อ่าน 661]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [16 เม.ย. 58 : อ่าน 613]
  กรอบตัวชี้วัด/ปฏิทินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับหน่วยงาน [12 มี.ค. 58 : อ่าน 1,326]
  แบบฟอร์มตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับหน่วยงาน [8 ม.ค. 58 : อ่าน 1,482]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงฯปีงบ 57 และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเกณฑ์ข้อตกลงปีงบ 58 [23 ธ.ค. 57 : อ่าน 605]
  SAR CARD แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบ 57_ระดับหน่วยงาน [3 ต.ค. 57 : อ่าน 731]
  SAR CARD แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบ 57_ระดับคณะ [29 ก.ย. 57 : อ่าน 650]
  แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับคณะ-หน่วยงาน [24 เม.ย. 57 : อ่าน 1,334]
  ร่างคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [18 มี.ค. 57 : อ่าน 861]
  แบบยืนยันเจรจาข้อตกลงปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ระดับคณะ [5 ก.พ. 57 : อ่าน 721]
  แบบฟอร์มลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [3 ก.พ. 57 : อ่าน 837]
  SAR CARD ปฏิทินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557_หน่วยงาน [20 ธ.ค. 56 : อ่าน 927]
  SAR CARD ปฏิทินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557_คณะ [11 ธ.ค. 56 : อ่าน 810]
  รายละเอียดคำรับรองฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 [4 ธ.ค. 56 : อ่าน 887]
  รายละเอียดคำรับรองฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 [1 พ.ค. 56 : อ่าน 1,119]
  แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติราชการฯปีงบประมาณ2556 [15 มี.ค. 56 : อ่าน 1,243]
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 [21 ก.พ. 56 : อ่าน 1,577]
  แบบฟอร์มรายงาน PMQA PL ปี2555 (หมวด4และหมวด6 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน) [11 ก.พ. 56 : อ่าน 1,729]
  แบบฟอร์มรายงาน PMQA PL ปี2555 (สำหรับรายงาน ก.พ.ร.) [11 ก.พ. 56 : อ่าน 2,807]
  แบบฟอร์มข้อเสนอแนะในการพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน [4 ก.พ. 56 : อ่าน 758]
  รายละเอียดตัวชี้วัด องค์กรในกำกับ [31 ม.ค. 56 : อ่าน 1,124]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน