มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class TQC) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

        โดยในพิธีมอบรางวัลนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นำโดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนคุณภาพการศึกษา และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ด้านลูกค้า (TQC Plus)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้

        ซึ่่งในปี 2561 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 11 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด, บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพ : คมสัน พันธ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712