สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ

              วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ให้บุคลากร โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ กล่าวเปิดงาน และบรรยายความเป็นมาของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อด้วยการบรรยายรายละเอียดเกณฑ์ EdPEx แต่ละหมวด ในช่วงบ่าย โดย น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการ สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ และปิดท้ายด้วยการตอบประเด็นคำถามโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการ สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่งมีผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ 75 คน 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712