OP EdPEx 2011-2012 ประกอบการทำ OP โครงการต่อยอด EdPEx
        เกณฑ์ EdPEx [Education Criteria for Performance Excellence] ปี 2011-2012 [Eng Version เฉพาะส่วน OP] เพื่อประกอบการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ของโครงการต่อยอด
 
2011_2012_Education_Criteria-2-op-edit.pdf
 
**hilight สีเหลือง คือ มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มขึ้น ตัดออก หรือเรียงประโยคใหม่
 

สำหรับฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.nist.gov/baldrige/publications/upload/2011_2012_Education_Criteria.pdf
หรือ
http://qm.kku.ac.th/downloads/2011_2012_Education_Criteria.pdf

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712