คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดปาฐกถาพิเศษ เจาะลึก EdPEx โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์


              วันที่ 1 ส.ค. 54 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจาะลึก EdPEx: เป็นเลิศด้วยเครื่องมือการจัดการ (EdPEx Insight: Being Excellence by Management Tools) ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลา 15.30-18.30 น. โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์ส มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712