เกร็ดความรู้
  LEAN [7 เม.ย. 55]
  สามชั่วโมงสำหรับหัวหน้างาน [7 เม.ย. 55]
  Productivity230750 [7 เม.ย. 55]
  ศูนย์คอมพ์ 150255 [7 เม.ย. 55]
  ISO กองอาคาร [7 เม.ย. 55]
  วินัย คือ ? [7 เม.ย. 55]
  AUN Slide [7 เม.ย. 55]
  Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level [27 มี.ค. 55]
  U ranking for president 2011(final version) [27 มี.ค. 55]
  Trainnig EdPEx2011 [27 มี.ค. 55]
  TQA Suwanunt [27 มี.ค. 55]
  TQA RoadShow2011 [27 มี.ค. 55]
  qs-world-university-rankings-by-subject-methodology [27 มี.ค. 55]
  TQA PR [27 มี.ค. 55]
  TQA Supachai [27 มี.ค. 55]
  Best Practices TQA Winner2006 [27 มี.ค. 55]
  Benchmarking__Dr._Robin_Mann [27 มี.ค. 55]
  2555Concept260454 [27 มี.ค. 55]
  EdPex อ.พัฒนชัย [27 มี.ค. 55]
  KKU EdPEx 2011, IQA Faculty (Engineeing Practice) [27 มี.ค. 55]
  ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง [15 มี.ค. 55]
  IQA ภาควิชาฯ [15 มี.ค. 55]
  ใครไม่รู้จัก TOA มาทางนี้ [28 ม.ค. 55]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา และสรุปการปรับแก้ไขข้อความ [6 มิ.ย. 54]
  ตัวอย่างแบบประเมินสภาและกรรมการบริหารสูงสุด [30 พ.ค. 54]
  ปีการศึกษา 2553 ต้องประเมินแผนปฏิบัติการของปีอะไร? [4 พ.ค. 54]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712