เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
ธันวาคม 2557
»
อา พฤ
  1 2 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 แบบรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2548
รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจำปี สำหรับคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549)
ไฟล์แนบ:


สายตรงผู้อำนวยการ
ติดต่อ สนง.
 

ใบรับรองผ่านเกณฑ์ Certified FL จาก ก.พ.ร.
ใบรับรองผ่านเกณฑ์ Certified FL จาก ก.พ.ร.

ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.

ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 จาก สมศ.
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 จาก สมศ.

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)
คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th